FaQ

01

Per què gestionar la Propietat Industrial de la meva empresa?

És necessari gestionar la Propietat Industrial de les empreses de la mateixa manera que cal gestionar la resta d’Actius que formen part del Balanç.

El fet que siguin Intangibles no els desposseeix de la seva condició de Patrimoni de l’Empresa, amb tot el que això comporta. És necessari, doncs, preservar el valor econòmic de Patents, Marques i Dissenys propis:

A. Essent conscients de l’estat actualitzat de la Cartera de Propietat Industrial en cada moment

B. Valorant l’adequació d’aquesta Cartera a les necessitats de protecció i explotació de l’empresa.

C. Exercint una acció de vigilància dels drets de monopoli, evitant que tercers adquireix drets semblants que devaluïn la pròpia Cartera de Patents i Marques.

02

Les marques i la seva protecció com a “marques registrades” ®

Què és una Marca? S’entén per marques aquells signes (denominacions, logotips, formes tridimensionals, sons, olors i combinacions de tots ells) que serveixen per a distingir un determinat producte o servei d’un altre de diferent a aquest al Mercat.

Per què cal registrar-la?Per tal d’obtenir el Dret d’Ús en exclusiva sobre l’esmentada marca, amb la finalitat d’evitar que tercers no autoritzats l’usin d’una forma no desitjada, ocasionant, d’aquesta manera, confusió en el Mercat.

L’adquisició d’un registre de marca, suposa l’obtenció d’un Dret de Propietat sobre un Signe Distintiu, amb caire indefinit. De tal manera que una marca esdevé un Patrimoni Empresarial i, com a tal, constituiex un factor de valorització de l’empresa que la posseeix.

Àmbit geogràfic de protecció: Va des del més bàsic que és el d’un determinat Estat, fins a formes de protecció globals, com ara les Marques Internacionals o les Marques Comunitàries.

03

Són els dominis les marques a Internet?

Els dominis a “internet” són les denominacions que identifiquen un determinat “lloc web” o “web site”, i, com a tals identificadors, constitueixen una forma d’ús de la marca, quan la web a la que direccionen és la d’una empresa o negoci o la d’una entitat públicament coneguda.

No obstant això, l’ús de les marques a Internet va més enllà de les adreces d’internet (els dominis), ja que, a la mateixa web, poden utilitzar-se marques (denominacions, gràfics, etc), com a continguts.

A més a més, el mateix “ICANN” (organisme internacional regulador del registre de dominis), cada vegada més subordina la regulació de la concessió d’aquest tipus de registres a la normativa internacional de marques, la qual, a diferència de la dels dominis, té caràcter de Llei, a la majoria dels països de l’OMC (Organització Mundial del Comerç).

Resumint: Convé registrar els dominis que es vulguin utilitzar per identificar una web amb finalitats de publicitació; tanmateix, convé també protegir mitjançant el seu adequat registre com a Marques, aquells distintius (denominacions i/o gràfics i/o formes tridimensionals) que identifiquin productes o serveis, l’exclusivitat d’ús dels quals hagi de ser preservada, fins i tot si s’utilitzen a Internet.

04

Noms Comercials

Per bé que les normes nacionals i internacionals tendeixen a protegir els drets de les titulars d’una determinada Raó Social registrada davant els corresponents registres mercantils, enfront possibles usurpacions per part de terceres persones que pretenguin registrar les mateixes denominacions com a marques davant els Registres de Patents i Marques, el cert és que cal protegir els Noms Comercials com a Marques, si aquests s’apliquen a distingir productes i/o serveis al Mercat.

05

Dissenys, presentació de productes i creacions de forma en general

Les modalitats de protecció del dret d’exclusiva dels dissenys de productes i de la forma de presentació dels mateixos (packaging, etc.), pot ser de dos tipus:

El Model Industrial

La Marca Tridimensional

Per bé que ambdues modalitats permeten l’obtenció d’un dret d’exclusiva sobre el disseny en qüestió, la idoneitat d’una o altra modalitat dependrà de cada cas en concret.

Així doncs, recomanem en aquest, com en la resta dels casos, de consultar un professional qualificat de la Propietat Industrial, ja que no existeixen fòrmules “standard” aplicables a tots els casos. Convé, doncs, analitzar les característiques i necessitats per a cada cas concret amb la finalitat d’optar per una o altra modalitat.

06

Per què gestionar la Propietat Industrial de la meva empresa?

Les invencions fan referència a creacions humanes de caire original, les quals, per tal de ser patentables (protegibles en exclusiva) han d’acomplir tots els requisits següents:

 • Ser noves
  La condició de “novetat” suposa que una invenció no es trobi compresa a l’anomenat “Estat de la Tècnica”, és a dir, que no hagi estat donada a conèixer al públic amb anterioritat o que no existeixi ja alguna altra invenció que sigui similar a la invenció que es pretén patentar.
  A Espanya la condició de novetat cal que sigui “mundial” si l’opció de protecció de la invenció és la de Patent; i “nacional” si la modalitat de protecció adequada a la invenció és la de “Model d’Utilitat”.
 • Comportar una activitat inventiva
  La “activitat inventiva” fa referència al fet que una invenció no pot derivar-se d’una forma evident per a un expert en la matèria de l’Estat de la Tècnica existent.
 • Ser susceptibles d’una aplicació industrial
  Quant a la condició de la “aplicació industrial”, evidentment fa referència al fet que la invenció a patentar ha de ser susceptible d’aplicació a la indústria tot aportant-ne millores al funcionament de la mateixa.