Enllaços

Contactes amb institucions de Defensa de la Propietat Industrial.

OMPI-WIPO

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EUIPO

OFICINA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA UNIÓ EUROPEA

OEPM

OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES

AIPPI

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL PER LA DEFENSA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL

COAPI

COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL