Experiència profeSsional al servei de la creativitat

Propietat Intel·lectual, són totes les formes de creació i innovació humanes, principalment aplicables a les empreses, que poden ser posseïdes i explotades comercialment com a propietats, ja que existeix un cos jurídic que fa referència a les mateixes com a drets de patents; marques registrades, dissenys industrials, varietats vegetals i copyrights.

Serveis

La vocació i també l’activitat de la nostra empresa és la d’aportar als nostres clients un servei global en matèria de Protecció dels seus actius de Propietat Intel·lectual.

Combinem imaginació i la nostra experiència professional, per donar servei als nostres clients a l’hora d’establir una estratègia de protecció individualitzada per als seus actius en Propietat Industrial: Marques, Dissenys, Patents i Copyrights.

Agència de PATENTS

internacional

Equip

El nostre equip és especialista en Gestió Empresarial, en Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial i en Enginyeria (industrial i química).

Aquesta interdisciplinareitat aporta als nostres clients una visió dels casos a l’ensems basada en el coneixement i l’experiència i alhora en la creativitat en els enfocs; que ens permet obtenir un alt percentatge d’èxits en els casos que portem.

Clients

La nostra trajectòria de més de 20 anys en la Gestió i ajuda a l’explotació de la Propietat Industrial i Intel·lectual ens ha permès adquirir una experiència i serietat en l’enfoc de serveis que ha fet que un ampli ventall d’empreses hagin confiat la gestió de la seva Propietat Industrial i Intel·lectual en nosaltres.